4 Bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng

Hiện tại các router được cung cấp sẵn của nhà mạng không đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của người dùng như thiếu chức năng Wifi marketing, hiệu năng thấp. Chính vì vậy việc thay thế modem cung cấp sẵn bằng một router chuyên dụng, đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau cũng như hiệu năng cao là một nhu cầu thiết yếu. Dưới đây là 3 bước cấu hình để có thể sử dụng router Mikrotik cùng với modem nhà mạng.

Bước 1: Chuyển modem của nhà mạng thành mode converter. Tùy nhà cung cấp dịch vụ khác nhau sẽ có cách khác nhau, cần liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện việc này.

Bước 2: Cấu hình PPPoE Client

Phần Interfaces -> PPPoE Client

Vào phần Dial Out. Nhập username và password được nhà mạng cung cấp. Sau đó chọn OK

Bước 2: Cấu hình IP và DNS Server. Các bước tiến hành lần lượt như sau:

Vào IP -> Address

Chọn vào nút (+)

Nhập IP của Interface LAN

Chọn IP -> DHCP Server. Chọn DHCP Setup

Chọn interface nối với mạng LAN

Lần lượt làm theo các bước dưới đây.

 

Bước 3: Cấu hình NAT

Mục IP -> Firewall

Chọn qua tab NAT -> (+)

Chain: chọn srcnat. Out interface, chọn interface pppoe ở bước 1.

Phần Action -> chọn masquerade. Sau đó chọn OK.

Quá trình cấu hình hoàn tất. Tiến hành test kết nối.

Trên đây là 4 bước để cấu hình Router Mikrotik cùng với thiết bị của nhà mạng. Xem thêm video dưới đây:

Tham gia Cộng đồng công nghệ wifi để được hỗ trợ và chia sẻ miễn phí về wifi và Mikrotik.

Đăng ký sử dụng dịch vụ wifi marketing trên Mikrotik tại đây