Hướng dẫn cấu hình hotspot trên thiết bị Mikrotik

Sử dụng winbox để kết nối tới thiết bị. Winbox có thể được download từ link sau: https://download2.mikrotik.com/routeros/winbox/3.11/winbox.exe

Cấu hình Hotspot.– Cấu hình WIFi hotspot.
Vào phần IP -> Hotspot
Chọn Hotspot Setup


Lần lượt làm theo các bước sau: Chọn Interface cần Enable tính năng Hotspot


-Lớp mạng của hotspot


– Range IP DHCP mà client sẽ nhận được.


– SSL chọn None


– SMTP Server, để mặc định


– DNS server, để mặc định


Hoàn tất quá trình tạo Hotspot.


– Chuyển qua tab Users
– Chọn vào user admin, đặt mật khẩu cho user này.


– Tiếp theo ở phần User profile, thay đổi giá trị Session Timeout,Idel Timeout để thay đổi thời gian người dùng sử dụng hệ thống.

Chi tiết quá trình xem thêm ở video sau:

Nếu bạn có thắc mắc gì hãy chủ động liên hệ để được hỗ trợ và kết nối với chúng tôi tại fanpage https://www.facebook.com/vntik.vndc/